Självskattning

Förhoppningen med självskattingen är att eleven synliggör sitt  eget lärande. Självskattning kan göras på olika sätt. 

esjalvskatting1314.pdf

Reflektion och analys av eget och kompisars arbete

  • Frågaren ställer frågor om idéarbetet, utförandet och resultatet.
    Tänk på att den som frågar får beskriva sin fråga i lugn och ro och att den som svarar får prata till punkt.
  • Innan ni sätter igång med att fråga varandra se till att allt arbete (skisser, arbetsplanering, osv.) ni ska visa och prata om finns på plats.
  • Svaren redovisas på ett separat papper och det är frågarens uppgift att anteckna och lämna in.

1. Hur kom du på ideen till ditt arbete?

2. Hur gick du vidare, gjorde du en ritning eller ett mönster?

3. Om du använde dig av en befintlig arbetsbeskrivning, har du följt den eller har du ändrat den?

4. Förändrades din ide på vägen, gjorde du annorlunda än vad du från början hade tänkt dig.

5. Hade du nytta av det du har lärt dig tidigare på slöjden? Ge exempel.

6. Tyckte du att du hade tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet?

7. Om inte vad saknade du?

8. Upplevde du att du någon gång fastnade i arbetsprocessen? Vad gjorde du för att komma vidare?

9. Hur använde du dig av veckoplaneringen?

10. Vad har du lärt dig som du inte kunde innan?

11. Om du skulle få börja om från början med arbetet, vad hade du gjort annorlunda?