Lokala pedagogiska planeringar

Min erfarenhet är att planeringar förändras, för att uppgiften utvecklas eller för att vi ser andra kvaliteter med uppgiften än vad den syftade till från början.

Syftet är att förstå hur trälimmet fungerar. 3or. lpp-medben13-14.pdf
Metalluppgift som kräver god förberedelse. 3or. lpp-nyckelring13-14.pdf
Årsuppgift, alla slöjden förmågor övas. 4or. lpp-fult-fint1314.pdf
En snabb rolig formuppgift. 6or. lpp-gem1314.pdf
Terminsuppgift med utymme för egen planering och många val, trä. 6or. lpp-6pall1314.pdf
Terminsuppgift med utrymme för egen planering många val, textil. 6or. lpp-kladsomnad.pdf
 Skåp i furu. Vi gör den med 5or. lpp-skap14.pdf