om SLÖJD

Slöjd är ett av 20 ämnen som presenteras i läroplanen. Ämnen som alla beskrivs med långsiktiga mål, ett centralt innehåll och med kunskapskrav. Slöjd är ett ämne som oftast bedrivs i halvklass, parallellt i två olika salar.

När pedagogen presenterar en uppgift, ett arbetsområde för eleven, så finns alltid ett syfte och ett mål. Syftet kan vara att lära sig verktyg eller tekniker. Syftet kan också vara att öva någon förmåga som till exempel den förmågan som handlar om att välja eller motivera. För att eleverna ska förstå är det viktigt att presentera och tydliggöra syftet. Är syftet med uppgiften att forma, och då med de verktyg som är lämpliga, är det viktigt att om och om igen uttala det för eleven. Vi övar att forma! Att reflektera och sätta ord på det vi gör är viktigt för att eleven ska förstå. Återkoppla, fråga! Vad gör vi nu? Vad har vi gjort nu? Svaren kan tex vara; vi har värderat genom att använda och pröva smörkniven. Följdfrågor, hur fungerade den, vad kunde du göra annorlunda, vad kunde du förbättra?

Rummet för lärande viktigt för att eleven ska kunna se ett sammanhang och på ett enkelt sett kunna ta egna initiativ för sitt lärande. Det är viktigt att eleven känner igen sig, dels för hitta och förstå, men också för att visa att slöjd är ett sammanhållet ämne. Det förutsätter att slöjdlärarna samplanerar och sambedömmer. Vi slöjdlärare har fördelen av att oftast vara minst två i vårt ämne.