Nyckelring av aluminium med karomail

Borrar med pelarborr, stämplar, färgar med karomail.

 

Kort beskrivning av hur jag lägger upp arbetet

Berättar kort om metaller, fråga vilka det känner till . Vad är ett grundämne, skillnaden legeringat. Att metaller leder värme och el och att de är smidbara.
Visa alla moment för eleverna, korta genomgångar. Smärgla, fila, stämpla, pelarborra sist karomal.
Dela upp gruppen i 3. 4 eller 5 i varje.
En grupp smärgla och fila. En grupp stämpla. En grupp pelarborra. När allt är klart kareomail. Sätta i nyckelringen. Klar.

  • Förmågor vi övar är välja och motivera. Jag återkopplar genom att fråga eleven vad och hur.
  • Formge och framställa. Vi pratar om vilka verktyg och moment vi övat.
  • Analysera och värdera och tolka. Återkopplar till tidigare övningar och pratar om skillnader/likheter med uppgiften innan där de arbetade i trä men med samma moment. Vi pratar om färgval och skillnader  i utseende trots samma ytterform.