Sagoasken

Eleverna på Järla skola arbetar i halvklass med slöjd. Ena terminen har de textil och den andra trä/metall. I årskurs 4 arbetar eleverna med Sagor. Vi startar upp projektet i helklass för att prata om sagor. Vad är en saga? Hur kan en saga se ut. Vem gör sagorna och hur kan man göra/ skapa en saga? Eleven väljer sen vilken saga han/hon vill arbeta med. På trä/metallslöjden arbetar eleven efter en arbetsbeskrivning för att göra en ask med lock efter givna mått. Vi tränar, på att limma spika tvinga osv. På textilslöjden börjar vi med att träna stygn för att eleverna sedan kan vara helt fria att arbeta med vilka stygn de vill för att brodera sin valda saga. Eleverna skapar rum/ gör sin saga i asken. Innehållet kan vara av vilka material som helst, trä, metall, plast, kvistar, skumgummi, ull osv. Det som finns i asken, innehållet är något som hör till sagan, en känsla eller något föremål som eleven tycker passar till.  lpp-sagoask.pdf