Fogar

Det finns många olika sätt att foga på, varianterna är många. Här är exempel på några.