Centralt innehåll I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
• Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
Slöjdens arbetsprocesser
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
• Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
• Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
Slöjden i samhället
• Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
• Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.